Okinawa

This is a list of post offices where I visited in Okinawa (As of 2019/4/8).

Naha City
#NameVisited at
70001Naha Chuo2008/12/09
70002Makishi1999/04/01
70003Mawashi2010/12/24
70004Shuri2008/12/09
70005Oroku Maehara2014/12/15
70057Kainan2008/12/09
70059Miebashi2008/12/09
70073Daido2008/12/09
70076Naha Higashi2010/12/24
70076ANaha Higashi Makabi (branch)2010/12/24
70078Aja2014/12/15
70079Oroku2008/12/09
70080Okinawa Kenchonai2008/12/09
70081Shuri Tounokura2008/12/09
70082Tomari2008/12/09
70086Matsugawa2010/12/24
70088Higashimachi2008/12/09
70093Naha Makabi
[at present]Naha Shintoshin
2008/12/10
70095Naha Kume2008/12/09
70098Naha Tsuboya2008/12/09
70099Naha Kokuba2014/12/15
70100Naha Uema2010/12/24
70103Shuri Taira
[at present]Shuri Oona
2008/12/09
70104Oroku Kyohara2008/12/09
70105Naha Kumoji2008/12/09
70119Oroku Uebaru2014/12/15
70120Shuri Sueyoshi2008/12/09
70123Kohagura2017/12/21
70129Naha Nagata2010/12/24
70132Oroku Izumihara2014/12/15
70135Kokusaidori2008/12/10
70138Ichinichibashi2014/12/15
70139Shuri Teira2008/12/09
70140Tomari Futo2008/12/09
70145Oroku Kanagusuku2008/12/09
70147Akebono2014/12/15
70149Shuri Yamagawa2008/12/09
70151Yogi2010/12/24
70153Naha Mihara2010/12/24
70156Naha Kukonai2008/12/10
70162Shuri Samukawa2010/12/24
Ishigaki City
#NameVisited at
70401Yaeyama2018/12/27
70404Ohama2018/12/27
70409Kabira2018/12/28
70412Shiraho2018/12/27
70414Ibaruma2018/12/27
70415Ishigaki Shinei2018/12/27
70416Ishigaki Heishin2018/12/27
70418Makira2018/12/27
Urasoe City
#NameVisited at
70097Urasoe Serikyaku2014/12/15
70110Urasoe Uchima2008/12/09
Itoman City
#NameVisited at
70007Kanegusuku2014/12/15
70008Itoman2014/12/15
70011Miwa2014/12/15
70060Takamine2014/12/15
70085Kyan2014/12/15
70096Itoman Niijima2014/12/15
70126Itoman Nishizaki2014/12/15
70161Shiohira2014/12/15
70712Komesu (agency)2014/12/15
Tomigusuku City
#NameVisited at
70006Tomigusuku2014/12/15
70064Toyomishiro Danchinai2014/12/15
70117Zayasu
[at present]Toyosaki
2014/12/15
70122Madanbashi2014/12/15
Nanjo City
#NameVisited at
70013Chinen2017/12/21
70014Tamagusuku2017/12/22
70015Sashiki2017/12/21
70017Ozato2017/12/22
70702Okutake (agency)2017/12/22
70706Hyakuna (agency)2017/12/22
70708Tsuhako (agency)2017/12/21
70709Oyakebaru (agency)2017/12/22
70727Kudakajima (agency)2017/12/21
Yonabaru Town
#NameVisited at
70016Yonabaru2017/12/22
Haebaru Town
#NameVisited at
70009Haebaru2017/12/22
70109Tsukazan2017/12/22
70137Miyahira2017/12/22
Yaese Town
#NameVisited at
70010Kochinda2017/12/22
70012Gushichan2017/12/22
70705Gishi (agency)2017/12/22
Taketomi Town
#NameVisited at
70405Taketomi2018/12/27
Yonaguni Town
#NameVisited at
70403Yonaguni2018/12/26
70729Kubura (agency)2018/12/26