Gifu

This is a list of post offices where I visited in Gifu (As of 2024/3/24).

Gifu City
#NameVisited at
24001Gifu Chuo2015/04/09
24061Gifu Komeyacho2015/04/09
24072Gifu Zaimokucho2015/04/09
24111Kagashima2015/04/09
24119Gifu Kanohachiman2015/04/09
24131Gifu Nagara2015/04/09
24137Gifu Kitanagamori2015/04/09
24179Gifu Shima2015/04/09
24198Gifu Kayo2015/04/09
24206Gifu Honjo2015/04/09
24223Gifu Bairin2015/04/09
24225Gifu Kenchonai2015/04/09
24272Gifu Akebono2015/04/09
24276Gifu Nagarakitamachi2015/04/09
24286Gifu Imakomachi
[at present]Gifu Shiyakushonai
2015/04/09
24287Gifu Tetsumei2015/04/09
24288Gifu Kanda2015/04/09
24289Gifu Nishino2015/04/09
24290Gifu Senjudo2015/04/09
24291Gifu Kanonishi2015/04/09
24300Gifu Wakamiya2015/04/09
24301Gifu Masago2015/04/09
24303Gifu Kashima2015/04/09
24304Gifu Masaki2015/04/09
24308Gifu Soden2015/04/09
24309Gifu Miyakodori2015/04/09
24312Gifu Takami2015/04/09
24313Gifu Tonyamachi2015/04/09
24315Gifu Jonan2015/04/09
24317Gifu Ryoge2015/04/09
24322Gifu Fukiage2015/04/09
24327Gifu Osugi2015/04/09
24335Gifu Daifuku2015/04/09
24336Gifu Iwado2015/04/09
24342Gifu Kita2015/04/09
24344Gifu Ezaki2015/04/09
24345Gifu Fukumitsu2015/04/09
24352Gifu Rokujo2015/04/09
24366Gifu Nagarakomae2015/04/09
24368Gifu Ichihashi2015/04/09
24861Gifu Yabuta (agency)2015/04/09
Ogaki City
#NameVisited at
24002Ogaki2016/08/08
24057Akasaka2016/08/08
24084Ogaki Funamachi2016/08/08
24132Ogaki Kuzegawa2016/08/08
24162Ogaki Hayashimachi2016/08/08
24269Ogaki Ekimae2016/08/08
24273Ogaki Kanda2016/08/08
24277Ogaki Minamitakahashi2016/08/08
24280Ogaki Nakagawa2016/08/08
24293Ogaki Muromachi2016/08/08
24294Ogaki Fujie2016/08/08
24302Ogaki Tsurumi2016/08/08
24307Ogaki Arao2016/08/08
24316Ogaki Minaminokawa2016/08/08
24332Ogaki Shkuji2016/08/08
24827Ogaki Arakawa (agency)2016/08/08
24836Ogaki Wago (agency)2016/08/08
24839Akasaka Sugano (agency)2016/08/08
24867Ogaki kono (agency)2016/08/08
Kakamigahara City
#NameVisited at
24067Kagamihara Higashi2018/08/09
24085Kakamigahara2016/08/23
24169Kagamihara Ekimae2018/08/09
24250Kagamihara Kakizawa2018/08/09
24262Kakamigahara Sakuramachi2016/08/23
24320Kagamihara Minamimachi2018/08/09
24339Kagamihara Kawasaki2018/08/09
24343Kagamihara Unumadai2018/08/09
Mizuho City
#NameVisited at
24166Hozumi2016/08/23
Tarui Town
#NameVisited at
24017Tarui2016/08/02
24860Tarui Fuchu (agency)2016/08/02
24871Tarui Miyashiro (agency)2016/08/02
Sekigahara Town
#NameVisited at
24034Sekigahara2016/08/02