Shiga

This is a list of post offices where I visited in Shiga (As of 2024/3/24).

Otsu City
#NameVisited at
46001Otsu Chuo2002/03/22
46010Otsu Kyomachi2002/03/22
46015Katata2015/06/30
46032Shiga2015/06/30
46044Otsu Zezehommachi2002/03/22
46048Sekinotsu2016/05/09
46060Shiga Kenchomae2016/05/23
46065Otsu Nagara2016/05/23
46073Shiga Komatsu2015/06/30
46081Wani2015/06/30
46084Ishiyamadera2004/04/30
46110Otsu Matsumoto2002/03/22
46128Otsu Sakaemachi2002/03/22
46135Otsu Ekimae2002/03/22
46145Otsu Nakasho2002/03/22
46148Otsu Minamishiga2002/03/22
46154Otsu Zeze Ekimae2002/03/22
46159Seta Oe2015/06/15
46160Ishiyama Ekimae2002/03/22
46163Otsu Seta2015/06/15
46164Hieitsuji2015/06/30
46174Otsu Kannonji2002/03/22
46177Otsu Shitasakamoto2002/03/22
46194Otsu Karasaki2015/06/30
46195Otsu Nishikori2002/03/22
46197Otsu Shiyakushonai2002/03/22
46199Otsu Fujimidai2016/05/09
46202Ishiyama Bessho2016/05/09
46203Otsu Motomiya2002/03/22
46206Hamaotsu2002/03/22
46207Otsu Jinryo2016/05/09
46209Otsu Akane2002/03/22
46211Otsu Sakamotohommachi2002/03/22
46213Otsu Seta Hashimoto2004/04/30
46215Otsu Ohira2016/05/09
46217Otsu Koyo2015/06/30
46219Otsu Nango2016/05/09
46226Shiga Onoekimae2015/06/30
46717Otsu Fujio (agency)2002/03/22
46719Shigasato (agency)2002/03/22
46720Otsu Kokubu (agency)2016/05/09
46730Otsu Koganezuka (agency)2017/12/18
46731Otsu Sencho (agency)2016/05/09
Hikone City
#NameVisited at
46006Hikone2007/03/29
46021Takamiya2015/11/10
46023Hikone Toriimoto2015/11/10
46054Hikone Hommachi2007/03/29
46077Hikone Hinatsu2015/03/17
46112Hikone Ekimae2007/03/29
46119Hikone Shiromachi2016/02/10
46120Hikone Kawara2016/02/10
46137Inae2015/02/20
46141Hikone Nishiima2015/02/13
46155Hikone Okamachi2015/11/10
46165Hikone Baba2016/02/10
46172Kawaseekimae2015/03/17
46185Hikone Oyabu2016/02/10
46187Hikone Kameyama2015/03/17
46208Hikone Hirata2015/11/10
46220Hikone Matsubara2016/02/10
46729Hikone Koizumi (agency)2015/03/17
46733Hikone Hara (agency)2016/02/10
Nagahama City
#NameVisited at
46007Nagahama2016/06/03
46013Kinomoto2016/06/03
46033Kohoku2016/06/03
46036Yogo Kataoka2018/11/01
46047Torahime2016/06/03
46070Yogo2018/11/01
46075Takatsuki2016/06/03
46094Nishiazai Oura2018/11/14
46136Nagahama Mitusya2015/01/20
46147Nagahama Omiya
[at present]Nagahama Yawatahigashi
2015/01/20
46173Takatsuki Inokuchi2016/06/03
46175Nagahama Motohama2015/01/20
46188Nagahama Asahi2015/01/20
46196Nagahama Jifukuji2015/01/20
46204Nagahama Shinjo2016/06/03
Omihachiman City
#NameVisited at
46004Omihachiman2016/04/11
46020Musa2015/10/06
46029Omihachiman Egashira2016/04/11
46043Omihachiman Mabuchi2016/04/11
46052Aduchi2015/03/17
46099Omihahiman Takakai2007/03/29
46140Omihachiman Shima2016/04/11
46156Hachiman Ikeda2016/04/11
46166Omihachiman Kirihara2015/03/17
46221Omihachiman Demachi2016/04/11
46224Omihachiman Nakakomori2016/04/11
Kusatsu City
#NameVisited at
46011Kusatsu2015/02/20
46090Kusatsu Tokiwa2016/04/18
46116Kusatsu Yamada2016/04/18
46169Kusatsu Oji2015/02/20
46191Kusatsu Yagura2015/02/20
46201Kusatsu Yabase2016/04/18
46210Kusatsu Kamigasa2016/04/18
46214Kusatsu Shiyakushomae2015/02/20
46223Kusatsu Aoji2016/04/18
46232Kusatsu Tamagawa2015/02/20
46240Kusatsu Wakakusa2016/04/18
46242Minamikusatsu2015/02/20
46732Shiga Ikadaigakunai (agency)2016/04/18
Moriyama City
#NameVisited at
46016Omimoriyama2016/04/19
46066Konohama2016/04/19
46071Satsukawa2016/04/19
46103Akanoi2016/04/19
46193Moriyama Ekimae2015/02/20
46229Moriyama Harimada2016/04/19
46230Moriyama Fuke2015/02/20
Ritto City
#NameVisited at
46132Daiho2015/02/20
Koka City
#NameVisited at
46002Minakuchi2015/11/05
46039Konan2016/06/10
46061Aburahi2016/06/10
46062Fukagawa2016/06/10
46082Kibukawa2015/11/05
46108Koka2016/06/10
46235Minakuchi Hommachi2015/11/05
Yasu City
#NameVisited at
46046Yasu2015/02/20
Konan City
#NameVisited at
46017Ishibe2016/04/18
46042Kosei2016/04/18
46236Kosei Mikumo2016/04/18
Takashima City
#NameVisited at
46008Takashima2015/09/04
46012Imazu2015/09/04
46025Makino2015/09/04
46026Adogawa2015/09/04
46091Shin-asahi2015/09/04
Higashiomi City
#NameVisited at
46009Yokaichi2015/10/06
46030Notogawa2015/02/03
46038Asahino2015/11/05
46059Notogawako2015/03/17
46064Yokaichi Nakano2015/10/06
46074Gokasho2016/09/13
46092Gamo2015/11/05
46146Yokaichi Ichinobe2015/10/06
46198Yokaichi Hommachi2015/10/06
Maibara City
#NameVisited at
46022Santo Kashiwabara2016/08/02
46041Maibara2007/06/13
46056Samegai2016/08/02
46113Santo2016/08/02
46162Omi Ukano2015/02/03
46702Iso (agency)2019/10/23
46728Maibara Higashi (agency)2007/06/13
Hino Town
#NameVisited at
46098Uchiike2015/11/05
46189Hino Hibarino2015/11/05
Aisho Town
#NameVisited at
46005Echigawa2016/09/13
46079Hatasho Mekada2016/09/13
Toyosato Town
#NameVisited at
46058Toyosato2016/09/13
46107Hie2016/09/13
Taga Town
#NameVisited at
46035Taga2015/11/10