Kansai Line 135

* mark in station name column means the code is not station (area or ticket type).

Osaka Metro
Line-StationLine nameStation nameMemo
135-007Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Kadoma-minami
135-008Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Tsurumi-ryokuchi
135-010Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Yokozutsumi
135-011Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Imafuku-Tsurumi
135-012Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Gamo 4-chome
135-014Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Kyobashi
135-015Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Osaka Business Park
135-017Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Morinomiya
135-018Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Tamatsukuri
135-020Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Tanimachi 6-chome
135-021Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Matsuyamachi
135-022Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Nagahoribashi
135-023Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Shinsaibashi
135-025Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Nishiohashi
135-026Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Nishinagahori
135-027Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Dome-mae Chiyozaki
135-028Line 7(Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line)Taisho