Mizuma Railway

Click a photo to enlarge.

 • Kaizuka (2002/05/02)

  Kaizuka (2002/05/02)

  Type:
  OMRON (F-PG)
  Ticket type:
  Magnetic

  Now, this machine is removed.

 • Kaizuka (2002/05/02)

  Kaizuka (2002/05/02)

  Type:
  OMRON (F-PG)
  Ticket type:
  Magnetic