YOKOHAMA SEASIDE LINE

Click a photo to enlarge.

 • Shin-sugita (2008/11/22)

  Shin-sugita (2008/11/22)

  Maker:
  TOSHIBA
  Type:
  EG-2000
  Ticket type:
  Magnetic
 • Shin-sugita (2008/11/22)

  Shin-sugita (2008/11/22)

  Maker:
  TOSHIBA
  Type:
  EG-2000
  Ticket type:
  Magnetic
 • Shin-sugita (2008/11/22)

  Shin-sugita (2008/11/22)

  Maker:
  TOSHIBA
  Type:
  EG-2000
  Ticket type:
  Magnetic