Nose Electric Railway

* mark means the code is unconfirmed.

Myoken line
StationLine-Sequence
Kawanishi-noseguchi
Kinunobebashi173-027
Takiyama173-029
Uguisunomori173-031
Tsuzumigataki173-033
Tada173-035
Hirano173-037
Ichinotorii173-039
Uneno173-041
Yamashita173-043
Sasabe173-045
Kofudai173-047
Tokiwadai173-049
Myokenguchi173-051
Nissei line
StationLine-Sequence
Nissei-chuo174-047